Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ДЕН НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА


На 28.11.2016 г. се проведе планираното в Годишния план на ПГТЛП мероприятие, посветено на Деня на електротехниката, в кабинет № 10 под ръководството на инж. Даниела Николова и инж. Боряна Иванова.
Учениците от XI „а“ клас Снежанка Свиленова, Валентин Николаев и Теодор Енчев представиха презентация, в която с много любопитни факти запознаха гостите с развитието на електротехниката като наука от Древността до днес. Наука, която разглежда производството, пренасянето, разпределението и разнообразните приложения на електрическата енергия.
Гости на изявата бяха инж. Александър Атанасов – заместник – директор по УПД на ПГТЛП, учители и много ученици от IX – XII класове.
Особен интерес в гостите предизвика онази част от презентацията, в която учениците се запознаха с първите стъпки в електрификацията на нашата страна, появата на първите централи у нас. В края на презентацията бе поставен въпрос –загадка към всички гости: ,,Какъв би бил животът ни без електротехниката?“. Немислимо е да обясним научно – техническите постижения на човечеството и да си представим по-нататъшния му прогрес без електротехниката.
Очаквайте следващите изяви през месец януари: ,,Парад на автомобила“ и месец февруари: ,,Вечер на великия учен Томас Едисон“.инж. БОРЯНА ИВАНОВА
СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ТЕОРИЯ
ПН „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА“