Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТБЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ - ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ - ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ - ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ - ОТЧЕТ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА