Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ В ПГТЛП - 2012