Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ЕДИН МИГ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2011
ПЕСНИ И ТАНЦИ ДО ЗОРИ