Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ВЕЧЕ СМЕ АБИТУРИЕНТИ !!!

На 21 май Професионална гимназия по техника и лека промишленост-гр. Попово, изпрати своите дванадесетокласници на тяхната незабравима бална вечер.
Всички бяха ПРЕКРАСНИ !!!