Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

УЧЕНИЦИ ОТ ГРАДА И ПГТЛП ПОСРЕЩАТ ПЪРВА ПРОЛЕТ