Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Първи учебен ден в ПГТЛП - трепет и вълнение за всички

УЧИЛИЩЕН ЗВЪНЕЦ ЗА НОВО НАЧАЛО